ติดต่อเรา

ฟอร์มแสดงความคิดเห็น

ท่านสามารถสอบถามข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง ความคิดเห็นที่มีต่อบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ทางบริษัทยินดีรับฟังทุกๆ คำแนะนำจากท่าน โดยท่านสามารถติดต่อผ่าน E-mail, จดหมาย, โทรศัพท์ หรือ กรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้

บริการลูกค้าโทร : 02-326-0200-3, 02-700-9210

สำนักงาน

121/84-85 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้นที่ 29, ถ.รัชดาภิเษก, แขวงดินแดง, เขตดินแดง, กรุงเทพฯ 10400

ดูแผนที่